رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در اسپانیا

  ||


 
 
 
مقطع کارشناسی در اسپانیا
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
3 سال طول دوره
اسپانیایی – تا 700 یورو سالیانه انگلیسی _ از 10 تا 15 هزار یورو زبان و هزینه تحصیل در اسپانیا
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در اسپانیا
از 7000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در اسپانیا
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
دیپلم و پیش دانشگاهی مدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیلشرایط مدرک تحصیلی
سطح Intermediate زبان اسپانیایی IELTS 6.0 برای تحصیل به زبان انگلیسی مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان جزو شرایط دریافت پذیرش نیست اما برای درخواست ویزا مورد نیاز است توضیحات خاص

مقطع کارشناسی ارشد در اسپانیا
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
اسپانیایی – رایگان (تا 700 یورو سالیانه) برخی رشته ها در مقطع ارشد به زبان انگلیسی نیز رایگان ارائه میگردند زبان و هزینه تحصیل در اسپانیا
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در اسپانیا
از 7000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در اسپانیا
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
لیسانسمدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیل لیسانس / دانشجوی ترم آخر لیسانسشرایط مدرک تحصیلی
سطح Intermediate زبان اسپانیایی IELTS 6.0-6.5 برای تحصیل به زبان انگلیسی مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان جزو شرایط دریافت پذیرش نیست اما برای درخواست ویزا مورد نیاز است توضیحات خاص

مقطع دکترا در اسپانیا
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 سالطول دوره
اسپانیایی/انگلیسی – رایگانزبان و هزینه تحصیل در اسپانیا
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریه زمان شروع تحصیل در اسپانیا
از 7000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله – 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در اسپانیا
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
فوق لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل فوق لیسانس شرایط مدرک تحصیلی
سطح upper-Intermediate زبان اسپانیایی / IELTS 6.5-7.0 مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص
 
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top