رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در اسلواکی

  ||


 
 
مقطع کارشناسی در اسلواکی
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
2 سال طول دوره
اسلواکیایی/انگلیسی 4000 تا 7000 یورو سالیانه زبان و هزینه تحصیل در اسلواکی
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در اسلواکی
از 6000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در اسلواکی
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
دیپلم و پیش دانشگاهی مدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیلشرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.0 برای تحصیل به زبان انگلیسی مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان جزو شرایط دریافت پذیرش نیست اما برای درخواست ویزا مورد نیاز است. امکان اخذ پذیرش کالج زبان نیز وجود دارد. توضیحات خاص

مقطع کارشناسی ارشد در اسلواکی
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
انگلیسی – 5000 تا 7000 یورو سالیانه زبان و هزینه تحصیل در اسلواکی
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در اسلواکی
از 6000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در اسلواکی
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیل لیسانس / دانشجوی ترم آخر لیسانسشرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.0-6.5 مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان جزو شرایط دریافت پذیرش نیست اما برای درخواست ویزا مورد نیاز است. امکان اخذ پذیرش کالج زبان نیز وجود دارد. توضیحات خاص

مقطع دکترا در اسلواکی
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 سالطول دوره
انگلیسی زبان و هزینه تحصیل در اسلواکی
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریه زمان شروع تحصیل در اسلواکی
از 6000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله – 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در اسلواکی
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
فوق لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل فوق لیسانس شرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.5-7.0 مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص
 
 
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top