رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در آلمان

  ||


 
 
 
مقطع کارشناسی در آلمان
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
3 سال طول دوره
زبان آلمانی- رایگان زبان و هزینه تحصیل در آلمان
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در آلمان
از 8040 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در آلمان
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
پیش دانشگاهی + قبولی کنکور سراسری مدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
تازه فارغ التحصیل - حد اکثر سن 20 سالشرایط مدرک تحصیلی
B1-B2 زبان آلمانی مدرک زبان مورد نیاز
فقط قبولی کنکور سراسری دانشگاههای دولتی روزانه/شبانه یا گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاههای دولتی روزانه/شبانه مورد قبول میباشد. توضیحات خاص

مقطع کارشناسی ارشد در آلمان
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
زبان آلمانی در دانشگاههای دولتی- رایگان برخی رشته ها در مقطع ارشد به زبان انگلیسی نیز رایگان ارائه میگردند زبان و هزینه تحصیل در آلمان
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در آلمان
از 8040 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در آلمان
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیلشرایط مدرک تحصیلی
B1-B2 زبان آلمانی IELTS 6.0-6.5 مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص

مقطع دکترا در آلمان
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
3 الی 5 سالطول دوره
آلمانی یا انگلیسی - رایگان زبان و هزینه تحصیل در آلمان
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریه زمان شروع تحصیل در آلمان
از 8040 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله – 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در آلمان
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
فوق لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل فوق لیسانس شرایط مدرک تحصیلی
B2 زبان آلمانی – IELTS 6.5-7.0 مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص
 
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top