رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در بلژیک

  ||


 
 
مقطع کارشناسی در بلژیک
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
2 سال طول دوره
فرانسه – رایگان انگلیسی – 8000 تا 12000 یورو سالیانه زبان و هزینه تحصیل در بلژیک
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در بلژیک
از 7000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در بلژیک
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
دیپلم و پیش دانشگاهیمدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
تازه فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
سطح B1-B2 زبان فرانسه IELTS 6.0 برای تحصیل به زبان انگلیسی مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان جزو شرایط دریافت پذیرش نیست اما برای درخواست ویزا مورد نیاز است. توضیحات خاص

مقطع کارشناسی ارشد در بلژیک
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
فرانسه – رایگان برخی رشته ها در مقطع ارشد به زبان انگلیسی نیز رایگان ارائه میگردند زبان و هزینه تحصیل در بلژیک
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در بلژیک
از 7000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در بلژیک
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیل لیسانسشرایط مدرک تحصیلی
سطح B1-B2 زبان فرانسه IELTS 6.0-6.5 برای تحصیل به زبان انگلیسی مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان جزو شرایط دریافت پذیرش نیست اما برای درخواست ویزا مورد نیاز است توضیحات خاص

مقطع دکترا در بلژیک
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 سال طول دوره
فرانسه/انگلیسی – رایگان زبان و هزینه تحصیل در بلژیک
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریه زمان شروع تحصیل در بلژیک
از 7000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله – 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در بلژیک
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
فوق لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل فوق لیسانس شرایط مدرک تحصیلی
B2فرانسه / IELTS 6.5-7.0 مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص
 
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top