رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در چک

  ||


 
 
مقطع کارشناسی در چک
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
3 تا 4 سال طول دوره
چکی – 3000 تا 5000 یورو سالیانه انگلیسی _ 4000 تا 6000 یورو سالیانه زبان و هزینه تحصیل در چک
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در چک
از 6000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در چک
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
دیپلم و پیش دانشگاهیمدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
تازه فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
پذیرش کالج زبان چکی IELTS 6.0 برای تحصیل به زبان انگلیسی مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان جزو شرایط دریافت پذیرش نیست. اخذ پذیرش کالج زبان نیز امکان پذیر میباشد. توضیحات خاص

مقطع کارشناسی ارشد در چک
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
چکی – 3000 تا 5000 یورو سالیانه انگلیسی _ 5000 تا 7000 یورو سالیانه زبان و هزینه تحصیل در چک
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در چک
از 6000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در چک
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیل لیسانس شرایط مدرک تحصیلی
پذیرش کالج زبان چکی IELTS 6.0-6.5 برای تحصیل به زبان انگلیسی مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان جزو شرایط دریافت پذیرش نیست. اخذ پذیرش کالج زبان نیز امکان پذیر میباشد. توضیحات خاص

مقطع دکترا در چک
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 سال طول دوره
انگلیسی – رایگان زبان و هزینه تحصیل در چک
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریه زمان شروع تحصیل در چک
از 6000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله – 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در چک
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
فوق لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل فوق لیسانس شرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.5-7.0 مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص
 
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top