رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در دانمارک

  ||


 
 
 
مقطع کارشناسی در دانمارک
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
3 سال طول دوره
انگلیسی/دانمارکی _ از 7000 یورو به بالا در سال زبان و هزینه تحصیل در دانمارک
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در دانمارک
از 8000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در دانمارک
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
پیش دانشگاهیمدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیل / در حین تحصیل پیش دانشگاهی شرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.0 برای تحصیل به زبان انگلیسی مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص

مقطع کارشناسی ارشد در دانمارک
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
انگلیسی/دانمارکی _ از 7000 یورو به بالا در سال زبان و هزینه تحصیل در دانمارک
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در دانمارک
از 8000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در دانمارک
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیل لیسانس / دانشجوی ترم آخر لیسانس شرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.0-6.5 برای تحصیل به زبان انگلیسی مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان جزو شرایط دریافت پذیرش نیست. اخذ پذیرش کالج زبان نیز امکان پذیر میباشد. توضیحات خاص

مقطع دکترا در دانمارک
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 سال طول دوره
انگلیسی – رایگان زبان و هزینه تحصیل در دانمارک
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریه زمان شروع تحصیل در دانمارک
از 8000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله – 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در دانمارک
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
فوق لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل فوق لیسانس شرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.5-7.0 مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top