رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در سوئد

  ||


 
 
 
مقطع کارشناسی در سوئد
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
3 سال طول دوره
انگلیسی/سوئدی - از 10000 یورو به بالا در سال زبان و هزینه تحصیل در سوئد
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر زمان شروع تحصیل در سوئد
از 8000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در سوئد
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
دیپلم و پیش دانشگاهیمدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیل / در حین تحصیل پیش دانشگاهی شرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.0 برای تحصیل به زبان انگلیسی آشنایی کافی به زبان سوئدی برای تحصیل به زبان سوئدی مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان جزو شرایط دریافت پذیرش نیست اما برای درخواست ویزا مورد نیاز است بعلاوه امکان پذیرش کالج زبان سوئدی نیز وجود دارد. توضیحات خاص

مقطع کارشناسی ارشد در سوئد
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
انگلیسی/سوئدی - از 12000 یورو به بالا در سال زبان و هزینه تحصیل در سوئد
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر زمان شروع تحصیل در سوئد
از 8000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در سوئد
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیل لیسانس / دانشجوی ترم آخر لیسانس شرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.0-6.5 برای تحصیل به زبان انگلیسی مدرک زبان مورد نیاز
برای تحصیل به زبان سوئدی امکان اخذ پذیرش کالج زبان وجود دارد توضیحات خاص

مقطع دکترا در سوئد
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 سال طول دوره
انگلیسی – رایگان زبان و هزینه تحصیل در سوئد
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر زمان شروع تحصیل در سوئد
از 8000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله – 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در سوئد
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
فوق لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل فوق لیسانس شرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.5-7.0 مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top