رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در فرانسه

  ||


 
 
 
مقطع کارشناسی در فرانسه
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
3 سال طول دوره
فرانسه - رایگان زبان انگلیسی - از 3000 تا 8000 یورو در سال زبان و هزینه تحصیل در فرانسه
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - ژانویه زمان شروع تحصیل در فرانسه
8000 - 7000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در فرانسه
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
پیش دانشگاهیمدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیل/ در حال تحصیل پیش دانشگاهی شرایط مدرک تحصیلی
B1-B2 زبان فرانسه مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان جزو شرایط دریافت پذیرش نیست اما برای درخواست ویزا مورد نیاز است بعلاوه امکان پذیرش کالج زبان سوئدی نیز وجود دارد. توضیحات خاص

مقطع کارشناسی ارشد در فرانسه
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
فرانسه در دانشگاههای دولتی- رایگان انگلیسی - از 3000 تا 8000 یورو سالیانه زبان و هزینه تحصیل در فرانسه
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
برای مقطعM1 (سال اول ارشد) _ سپتامبر/فوریه برای مقطعM2 (سال دوم ارشد) _ سپتامبر زمان شروع تحصیل در فرانسه
8000 - 7000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در فرانسه
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیل / دانشجوی سال آخر شرایط مدرک تحصیلی
B1-B2 زبان فرانسه مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص

مقطع دکترا در فرانسه
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
3 الی 5 سال طول دوره
فرانسه/انگلیسی – رایگان زبان و هزینه تحصیل در فرانسه
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر زمان شروع تحصیل در فرانسه
8000 - 7000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله – 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در فرانسه
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
14 حداقل معدل
فوق لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل فوق لیسانس شرایط مدرک تحصیلی
B2 زبان فرانسه/ IELTS 6.5-7.0 به بالا مدرک زبان مورد نیاز
در صورت قوی نبودن رزومه، دانشگاههای فرانسه معمولا دانشجو را در یک سال پایینتر و در مقطع M2 (سال دوم ارشد)، پذیرش میکنند. توضیحات خاص
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top