رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در فنلاند

  ||


 
 
 
مقطع کارشناسی در فنلاند
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
3 سال طول دوره
فنلاندی/سوئدی _ رایگان انگلیسی _ از 6000 تا 8000 یورو زبان و هزینه تحصیل در فنلاند
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریه زمان شروع تحصیل در فنلاند
از 8000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در فنلاند
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
دیپلم و پیش دانشگاهیمدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیل / در حین تحصیل پیش دانشگاهی شرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.0 برای تحصیل به زبان انگلیسی مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان جزو شرایط دریافت پذیرش نیست اما برای درخواست ویزا مورد نیاز است امکان اخذ پذیرش کالج زبان فنلاندی وجود دارد توضیحات خاص

مقطع کارشناسی ارشد در فنلاند
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
فنلاندی رایگان برخی رشته ها در مقطع ارشد به زبان انگلیسی نیز رایگان ارائه میگردند زبان و هزینه تحصیل در فنلاند
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریه زمان شروع تحصیل در فنلاند
از 8000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در فنلاند
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیل لیسانس / دانشجوی ترم آخر لیسانس شرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.0-6.5 برای تحصیل به زبان انگلیسی مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان جزو شرایط دریافت پذیرش نیست اما برای درخواست ویزا مورد نیاز است امکان اخذ پذیرش کالج زبان فنلاندی وجود دارد توضیحات خاص

مقطع دکترا در فنلاند
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 سال طول دوره
انگلیسی – رایگان زبان و هزینه تحصیل در فنلاند
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریه زمان شروع تحصیل در فنلاند
از 8000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله – 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در فنلاند
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
فوق لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل فوق لیسانس شرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.5-7.0 مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top