رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در لهستان

  ||


 
 
مقطع کارشناسی در لهستان
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
3 سال طول دوره
لهستانی 2000 تا 4000 یورو در سال برخی رشته ها به زبان انگلیسی نیز ارائه میگردند 3000 تا 6000 یورو در سال زبان و هزینه تحصیل در لهستان
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریه زمان شروع تحصیل در لهستان
از 6000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در لهستان
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
دیپلم و پیش دانشگاهیمدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
تازه فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
پذیرش کالج زبان لهستانی IELTS 6.0 برای تحصیل به زبان انگلیسی مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان جزو شرایط دریافت پذیرش نیست اما برای درخواست ویزا مورد نیاز است توضیحات خاص

مقطع کارشناسی ارشد در فنلاند
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
لهستانی 3000 تا 6000 سالیانه برخی رشته ها در مقطع ارشد به زبان انگلیسی نیز ارائه میگردند زبان و هزینه تحصیل در لهستان
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریه زمان شروع تحصیل در لهستان
از 6000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در لهستان
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیل لیسانس / دانشجوی ترم آخر لیسانس شرایط مدرک تحصیلی
پذیرش کالج زبان لهستانی IELTS 6.0-6.5 برای تحصیل به زبان انگلیسی مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان جزو شرایط دریافت پذیرش نیست اما برای درخواست ویزا مورد نیاز است توضیحات خاص

مقطع دکترا در لهستان
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 سال طول دوره
لهستانی – انگلیسی به طور میانگین 3000 یورو در سال زبان و هزینه تحصیل در لهستان
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریه زمان شروع تحصیل در لهستان
از 6000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله – 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در لهستان
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
فوق لیسانس مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل فوق لیسانس شرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.5-7.0 مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص
 
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top