رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در هلند

  ||


 
 
مقطع کارشناسی در هلند
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
2 سال طول دوره
آلمانی – تا 700 یورو سالیانه برخی رشته ها در مقطع ارشد به زبان انگلیسی نیز ارائه میگردند زبان و هزینه تحصیل در هلند
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در هلند
از 8000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در هلند
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
لیسانس مرتبط از دانشگاه دولتی/ قبولی کنکور سراسری و یا در حال تحصیل در دانشگاههای دولتی در همان رشته و مقطع مدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیل لیسانس / در حین تحصیل ارشدشرایط مدرک تحصیلی
سطح B1-B2 زبان آلمانی IELTS 6.0-6.5 برای تحصیل به زبان انگلیسی مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان آلمانی جزو شرایط دریافت پذیرش نیست اما برای درخواست ویزا مورد نیاز است. توضیحات خاص

مقطع کارشناسی ارشد در هلند
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
آلمانی – تا 700 یورو سالیانه برخی رشته ها در مقطع ارشد به زبان انگلیسی نیز ارائه میگردند زبان و هزینه تحصیل در هلند
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در هلند
از 8000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در هلند
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
لیسانس مرتبط از دانشگاه دولتی/ قبولی کنکور سراسری و یا در حال تحصیل در دانشگاههای دولتی در همان رشته و مقطع مدرک تحصیلی مورد نیاز
15 حداقل معدل
فارغ التحصیل لیسانس / در حین تحصیل ارشدشرایط مدرک تحصیلی
سطح B1-B2 زبان آلمانی IELTS 6.0-6.5 برای تحصیل به زبان انگلیسی مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان آلمانی جزو شرایط دریافت پذیرش نیست اما برای درخواست ویزا مورد نیاز است توضیحات خاص

مقطع دکترا در هلند
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 سال طول دوره
آلمانی/انگلیسی – رایگان زبان و هزینه تحصیل در هلند
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریه زمان شروع تحصیل در هلند
از 8000 یورو در سالهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله – 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در هلند
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
فوق لیسانس مرتبط از دانشگاه دولتی/ قبولی کنکور سراسری و یا در حال تحصیل در دانشگاههای دولتی در همان رشته در مقطع دکترا مدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل فوق لیسانس / در حین تحصیل دکترا شرایط مدرک تحصیلی
B2آلمانی / IELTS 6.5-7.0 مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص
 
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top