رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در آمریکا

  ||


 
 
مقطع کارشناسی در آمریکا
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
4 سال طول دوره
انگلیسی - سالیانه از 20000 تا 25000 دلارزبان و هزینه تحصیل در آمریکا
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر- ژانویهزمان شروع تحصیل در آمریکا
10000 تا 12000 دلار سالیانههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در آمریکا
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
دیپلم و پیش دانشگاهی مدرک تحصیلی مورد نیاز
تازه فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
آیلتس 6.0/ تافل 80 به بالامدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص

مقطع کارشناسی ارشد در آمریکا
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
انگلیسی – از 22000 تا 30000 دلار سالیانهزبان و هزینه تحصیل در آمریکا
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر- ژانویهزمان شروع تحصیل در آمریکا
10000 تا 12000 دلار سالیانههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در آمریکا
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
لیسانس در رشته مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
تازه فارغ التحصیلشرایط مدرک تحصیلی
آیلتس 7.0- 6.5/ تافل 85 به بالا GRE یا GMAT (با توجه به رشته) مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص

مقطع دکترا در آمریکا
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 سالطول دوره
زبان انگلیسی - از 25000 تا 30000 دلار سالیانهزبان و هزینه تحصیل در آمریکا
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر زمان شروع تحصیل در آمریکا
10000 تا 12000 دلار سالیانههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله – 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در آمریکا
متناسب به رشته و رزومه متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
16 حداقل معدل
کارشناسی ارشد در رشته مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
تازه فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
آیلتس 7.0- 6.5/ تافل 85 به بالا GRE یا GMAT (با توجه به رشته) مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص
 
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top