رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در کانادا

  ||


 
 
مقطع کارشناسی در کانادا 
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
3 تا 4 سالطول دوره
انگلیسی - سالیانه از 15000 تا 20000 دلار فرانسه (در دانشگاههای فرانسه زبان کبک) – سالیانه از 12000 تا 18000 دلار زبان و هزینه تحصیل در کانادا
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبرزمان شروع تحصیل در کانادا
10000 تا 12000 دلار سالیانههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در کانادا
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
پیش دانشگاهی مدرک تحصیلی مورد نیاز
تازه فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
آیلتس 6.5- 6.0مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان برای اخذ پذیرش اجباری نیست ولی جهت اخذ ویزا الزامی میباشد. توضیحات خاص

مقطع کارشناسی ارشد در کانادا 
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
انگلیسی - سالیانه از 17000 تا 25000 دلار فرانسه (در دانشگاههای فرانسه زبان کبک) – سالیانه از 12000 تا 18000 دلار زبان و هزینه تحصیل در کانادا
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر- فوریهزمان شروع تحصیل در کانادا
10000 تا 12000 دلار سالیانههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در کانادا
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
لیسانس در رشته مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
تازه فارغ التحصیلشرایط مدرک تحصیلی
آیلتس 7.0- 6.5 مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص

مقطع دکترا در کانادا 
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 سالطول دوره
زبان انگلیسی - از 17000 تا 25000 دلارزبان و هزینه تحصیل در کانادا
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر زمان شروع تحصیل در کانادا
10000 تا 12000 دلار سالیانههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله – 20 ساعت در هفتهامکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در کانادا
متناسب به رشته و رزومه متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
16 حداقل معدل
کارشناسی ارشد در رشته مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
تازه فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
آیلتس 7.0 به بالامدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص
 
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top