رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در ترکیه

  ||


 
 
مقطع کارشناسی در ترکیه
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
4 سالطول دوره
انگلیسی بین 4000 تا 6000 دلار در سال ترکی- از 1000 تا 3000 لیر در سال (دانشگاههای دولتی) زبان و هزینه تحصیل در ترکیه
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
اکتبر- فوریهزمان شروع تحصیل در ترکیه
500 تا 600 دلار در ماه هزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله امکان اقامت پس از تحصیل در ترکیه
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
14 حداقل معدل
پیش دانشگاهی مدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل/در حال تحصیل پیش دانشگاهی شرایط مدرک تحصیلی
آیلتس 6.0 – 5.5 / TOMERمدرک زبان مورد نیاز
شرط پذیرش در دانشگاههای ترکیه قبولی در آزمون YÖS میباشد مدرک زبان برای اخذ پذیرش الزامی نبوده و امکان پذیرش کالج زبان ترکی و یا کالج زبان انگلیسی نبز فراهم میباشد . توضیحات خاص

مقطع کارشناسی ارشد در ترکیه
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
انگلیسی بین 4000 تا 6000 دلار در سال ترکی- از 1000 تا 3000 لیر در سال (دانشگاههای دولتی) زبان و هزینه تحصیل در ترکیه
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
اکتبر- فوریهزمان شروع تحصیل در ترکیه
500 تا 600 دلار در ماه هزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله امکان اقامت پس از تحصیل در ترکیه
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
کارشناسی در رشته مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیلشرایط مدرک تحصیلی
آیلتس 6.5 – 6.0 / TOMER مدرک زبان مورد نیاز
شرط پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاههای ترکیه قبولی در آزمون ALES برای تحصیل به زبان ترکی و GRE برای تحصیل به زبان انگلیسی میباشد توضیحات خاص

مقطع دکترا در ترکیه
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 تا 5 سالطول دوره
انگلیسی بین 4000 تا 6000 دلار در سال ترکی- از 1000 تا 3000 لیر در سال زبان و هزینه تحصیل در ترکیه
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
اکتبر- فوریه زمان شروع تحصیل در ترکیه
500 تا 600 دلار ماهیانههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله امکان اقامت پس از تحصیل در ترکیه
متناسب به رشته و رزومه متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
16 حداقل معدل
کارشناسی ارشد در رشته مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
آیلتس آکادمیک 6.5 یا تافل IBT 85/ TOMERمدرک زبان مورد نیاز
شرط پذیرش در مقطع دکترا در دانشگاههای ترکیه قبولی در آزمون ALES برای تحصیل به زبان ترکی و GRE برای تحصیل به زبان انگلیسی میباشد توضیحات خاص
 
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top