رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در چین

  ||


 
 
مقطع کارشناسی در چین 
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
4 سالطول دوره
انگلیسی_ بین 4000 تا 6000 دلار در سال چینی _ از 3000 تا 4500 دلار در سال زبان و هزینه تحصیل در چین
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - مارچزمان شروع تحصیل در چین
400 تا 600 دلار در ماههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
خیر امکان اقامت پس از تحصیل در چین
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
14 حداقل معدل
دیپلممدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
مدرک زبان الزامی نمیباشدمدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص

مقطع کارشناسی ارشد در چین
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
انگلیسی_ بین 4000 تا 7000 دلار در سال چینی _ از 4000 تا 5000 دلار در سال زبان و هزینه تحصیل در چین
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - مارچزمان شروع تحصیل در چین
400 تا 600 دلارهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
خیر امکان اقامت پس از تحصیل در چین
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
14 حداقل معدل
کارشناسی در رشته مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل/دانشجوی ترم آخرشرایط مدرک تحصیلی
آیلتس آکادمیک 6.0 /مدرک زبان الزامی نمیباشد مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص

مقطع دکترا در چین 
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 تا 5 سالطول دوره
زبان انگلیسی - 6000 تا 8000 دلار زبان و هزینه تحصیل در چین
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - مارچزمان شروع تحصیل در چین
400 تا 600 دلارهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
خیر امکان اقامت پس از تحصیل در چین
متناسب به رشته و رزومه متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
14 حداقل معدل
کارشناسی ارشد در رشته مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل/در حال تحصیل ترم آخر شرایط مدرک تحصیلی
آیلتس آکادمیک 6.5 یا IBT 85/ مدرک زبان الزامی نمیباشدمدرک زبان مورد نیاز
نداردتوضیحات خاص
 
 
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top