رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در قبرس

  ||


 
 
مقطع کارشناسی در قبرس
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
3 تا 4 سالطول دوره
انگلیسی بین 4000 تا 6000 در سالزبان و هزینه تحصیل در قبرس
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در قبرس
رایگانبیمه در طول تحصیل در قبرس
500 تا 600 دلار در ماههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله امکان اقامت پس از تحصیل در قبرس
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
14 حداقل معدل
دیپلم/ پیش دانشگاهیمدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل/در حال تحصیل پیش دانشگاهیشرایط مدرک تحصیلی
آیلتس 5.5مدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان اجباری نبوده و بدون مدرک زبان نیز امکان پذیرش وجود دارد توضیحات خاص

مقطع کارشناسی ارشد در قبرس
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
انگلیسی – سالیانه بین 5000 تا 7000 دلارزبان و هزینه تحصیل در قبرس
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در قبرس
500 تا 600 دلار در ماه هزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله امکان اقامت پس از تحصیل در قبرس
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
14 حداقل معدل
کارشناسی در رشته مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
آیلتس 6.0 یا مصاحبه دانشگاهمدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان اجباری نبوده و بدون مدرک زبان نیز امکان پذیرش وجود دارد توضیحات خاص

مقطع دکترا در قبرس
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 تا 5 سالطول دوره
زبان انگلیسی - 5000 تا 7000 دلارزبان و هزینه تحصیل در قبرس
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - فوریهزمان شروع تحصیل در قبرس
500 تا 600 دلار در ماههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله امکان اقامت پس از تحصیل در قبرس
متناسب به رشته و رزومه متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
کارشناسی ارشد در رشته مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
آیلتس آکادمیک 6.5 یا مصاحبه دانشگاهمدرک زبان مورد نیاز
مدرک زبان اجباری نبوده و بدون مدرک زبان نیز امکان پذیرش وجود داردتوضیحات خاص
 
 
 
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top