رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در مالزی

  ||


 
 

مقطع کارشناسی در مالزی

شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
4 سالطول دوره
انگلیسی بین 4000 تا 6000 در سالزبان و هزینه تحصیل در مالزی
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - ژانويهزمان شروع تحصیل در مالزی
600 تا 700 دلار در ماههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله امکان اقامت پس از تحصیل در مالزی
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
14 حداقل معدل
پیش دانشگاهیمدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
آیلتس 6.0 – 5.5مدرک زبان مورد نیاز
در صورت نداشتن مدرک زبان می توان در امتحان ورودی زبان شرکت کرد . توضیحات خاص

 

مقطع کارشناسی ارشد در مالزی

شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
انگلیسی – سالیانه بین 6000 تا 8000 دلارزبان و هزینه تحصیل در مالزی
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - ژانويهزمان شروع تحصیل در مالزی
600 تا 700 دلارهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیرامکان بورس
بله امکان اقامت پس از تحصیل در مالزی
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
کارشناسی در رشته مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیلشرایط مدرک تحصیلی
آیلتس آکادمیک 6.5- 6.0 یا امتحان زبان دانشگاه مدرک زبان مورد نیاز
در مالزی مقطع کارشناسی ارشد 2 حالت دارد 1- با پژوهش 2- بدون پژوهش توضیحات خاص

 

مقطع دکترا در مالزی 

شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 تا 5 سالطول دوره
زبان انگلیسی - 6000 تا 8000 دلار زبان و هزینه تحصیل در مالزی
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - ژانويهزمان شروع تحصیل در مالزی
600 تا 700 دلارهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیرامکان بورس
بله امکان اقامت پس از تحصیل در مالزی
متناسب به رشته و رزومه متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
16 حداقل معدل
کارشناسی ارشد در رشته مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
آیلتس آکادمیک 6.5 یا IBT 85مدرک زبان مورد نیاز
نداردتوضیحات خاص
 
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top