رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در هند

  ||


 
 

مقطع کارشناسی در هند

شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
3 تا 5 سالطول دوره
انگلیسی(نیازی به ارائه مدرک زبان نمیباشد؛ تسلط نسبی به زبان انگلیسی کافیست) - سالیانه 500 تا 3000 دلار زبان و هزینه تحصیل در هند
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سالانه حدود 6000-5000دلارهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
13 حداقل معدل
پیش دانشگاهیمدرک تحصیلی مورد نیاز
دوره های زبان در هند : سه ماه با شهریه 300 ، چهار ماه 600 ، شش ماه 1250 ، و یک سال 1850 دلار است. توضیحات خاص

 

مقطع کارشناسی ارشد در هند

شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
انگلیسی(نیازی به ارائه مدرک زبان نمیباشد؛ تسلط نسبی به زبان انگلیسی کافیست) – سالیانه از 1500 تا 4500 دلارزبان و هزینه تحصیل در هند
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سالانه حدود 6000-5000 دلارهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
13 حداقل معدل
کارشناسی در رشته مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص

 

مقطع دکترا در هند

شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 سالطول دوره
زبان انگلیسی(نیازی به ارائه مدرک زبان نمیباشد؛ تسلط نسبی به زبان انگلیسی کافیست) - سالیانه از 1000 تا 5000 دلار زبان و هزینه تحصیل در هند
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سالانه حدود 6000-5000 دلارهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
متناسب به رشته و رزومه متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
کارشناسی ارشد در رشته مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
نداردتوضیحات خاص


 

رشته پزشکی در هند 

شرایط تحصیل در رشته پزشکی
5 سالطول دوره
زبان انگلیسی(نیازی به ارائه مدرک زبان نمیباشد؛ تسلط نسبی به زبان انگلیسی کافیست)- 100.000 تا 120.000 دلارزبان و هزینه تحصیل در هند
اگوست/سپتامبرزمان شروع تحصیل
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکینوع دانشگاه
سالانه حدود 6000-5000 دلارهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیرامکان بورس
14(در موارد استثنایی قابل بررسی است) حداقل معدل
دیپلم و پیش دانشگاهیمدرک تحصیلی مورد نیاز
نداردتوضیحات خاص


 

رشته دندانپزشکی در هند 

شرایط تحصیل در رشته دندانپزشکی
5 سالطول دوره
زبان انگلیسی(نیازی به ارائه مدرک زبان نمیباشد؛ تسلط نسبی به زبان انگلیسی کافیست)- 45000 تا 60000 دلارزبان و هزینه تحصیل در هند
اگوست/سپتامبرزمان شروع تحصیل
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکینوع دانشگاه
سالانه حدود 6000-5000 دلارهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیرامکان بورس
14(در موارد استثنایی قابل بررسی است) حداقل معدل
دیپلم و پیش دانشگاهیمدرک تحصیلی مورد نیاز
نداردتوضیحات خاص


 

رشته داروسازی در هند 

شرایط تحصیل در رشته داروسازی
6 سالطول دوره
زبان انگلیسی(نیازی به ارائه مدرک زبان نمیباشد؛ تسلط نسبی به زبان انگلیسی کافیست)- 25000تا 30000 دلارزبان و هزینه تحصیل در هند
اگوست/سپتامبرزمان شروع تحصیل
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکینوع دانشگاه
سالانه حدود 6000-5000 دلارهزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیرامکان بورس
14(در موارد استثنایی قابل بررسی است) حداقل معدل
دیپلم و پیش دانشگاهیمدرک تحصیلی مورد نیاز
نداردتوضیحات خاص
 
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top