رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در استرالیا

  ||


 
 
مقطع کارشناسی در استرالیا
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
3 تا 4 سال طول دوره
انگلیسی - سالیانه از 12000 تا 18000 دلارزبان و هزینه تحصیل در استرالیا
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبرزمان شروع تحصیل در استرالیا
رایگانبیمه در طول تحصیل در استرالیا
از 800 تا 1000 دلار در ماههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 40 ساعت هر دو هفته امکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در استرالیا
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
پیش دانشگاهی مدرک تحصیلی مورد نیاز
تازه فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
آیلتس 6.5- 6.0مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص

مقطع کارشناسی ارشد در استرالیا
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
1 تا 2 سالطول دوره
انگلیسی – از 17000 تا 22000 دلارزبان و هزینه تحصیل در استرالیا
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبرزمان شروع تحصیل در استرالیا
رایگانبیمه در طول تحصیل در استرالیا
از 1500 تا 2000 دلار در ماههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 40 ساعت هر دو هفته امکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در استرالیا
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
کارشناسی در رشته مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیلشرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.5-7مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص

مقطع دکترا در استرالیا
 
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 سالطول دوره
زبان انگلیسی - از 15000 تا 20000 دلارزبان و هزینه تحصیل در استرالیا
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر زمان شروع تحصیل در استرالیا
رایگان بیمه در طول تحصیل در استرالیا
از 1500 تا 2000 دلار در ماه هزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله - 40 ساعت هر دو هفته امکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در استرالیا
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
16 حداقل معدل
کارشناسی ارشد در رشته مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
تازه فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
آیلتس 7.0 به بالامدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top