رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در نیوزلند

  ||


 
 
مقطع کارشناسی در نیوزیلند
 
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
3 تا 4 سال طول دوره
انگلیسی - سالیانه از 12000 تا 18000 دلارزبان و هزینه تحصیل در نیوزیلند
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبرزمان شروع تحصیل در نیوزیلند
رایگانبیمه در طول تحصیل در نیوزیلند
از 1500 تا 2000 دلار در ماههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 40 ساعت هر دو هفته امکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در نیوزیلند
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
پیش دانشگاهی مدرک تحصیلی مورد نیاز
تازه فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
آیلتس 6.5- 6.0مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص

 

 

مقطع کارشناسی ارشد در نیوزیلند

 

شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
1 تا 2 سالطول دوره
انگلیسی – از 15000 تا 20000 دلارزبان و هزینه تحصیل در نیوزیلند
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبرزمان شروع تحصیل در نیوزیلند
رایگانبیمه در طول تحصیل در نیوزیلند
از 1500 تا 2000 دلار در ماههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله - 40 ساعت هر دو هفته امکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در نیوزیلند
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
کارشناسی در رشته مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
تازه فارغ التحصیلشرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.5-7مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص

 

 

مقطع دکترا در نیوزیلند

 

شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 سالطول دوره
زبان انگلیسی - از 15000 تا 20000 دلارزبان و هزینه تحصیل در نیوزیلند
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر زمان شروع تحصیل در نیوزیلند
رایگان بیمه در طول تحصیل در نیوزیلند
از 1500 تا 2000 دلار در ماه هزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله - 40 ساعت هر دو هفته امکان کار قانونی دانشجویی
بله امکان اقامت پس از تحصیل در نیوزیلند
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
16 حداقل معدل
کارشناسی ارشد در رشته مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
تازه فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
آیلتس 7.0 مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top