رزرو وقت مشاوره

بررسی شانس های مهاجرت

02126421612

||  

تحصیل در آفریقای جنوبی

  ||


 
 
مقاطع و شرایط تحصیلی در آفریقای جنوبی
شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
3 تا 4 سال طول دوره
انگلیسی بین 4000 تا 6000 دلار سالیانه زبان و هزینه تحصیل در آفریقای جنوبی
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - ژانويه زمان شروع تحصیل در آفریقای جنوبی
رایگانبیمه در طول تحصیل در آفریقای جنوبی
6000 تا 7000 دلار سالیانههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله امکان اقامت پس از تحصیل در آفریقای جنوبی
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
14 حداقل معدل
پیش دانشگاهی مدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
آیلتس 6.0 – 5.5 مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص

 

 

مقطع کارشناسی در آفریقای جنوبی

شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
انگلیسی – سالیانه بین 5000 تا 8000 دلارزبان و هزینه تحصیل در آفریقای جنوبی
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - ژانويه زمان شروع تحصیل در آفریقای جنوبی
6000 تا 7000 دلار سالیانههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله امکان اقامت پس از تحصیل در آفریقای جنوبی
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
لیسانس مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل/دانشجوی ترم آخرشرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.0-6.5مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص

 

 

مقطع کارشناسی ارشد در آفریقای جنوبی

شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی
3 تا 4 سال طول دوره
انگلیسی بین 4000 تا 6000 دلار سالیانه زبان و هزینه تحصیل در آفریقای جنوبی
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - ژانويه زمان شروع تحصیل در آفریقای جنوبی
رایگانبیمه در طول تحصیل در آفریقای جنوبی
6000 تا 7000 دلار سالیانههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله امکان اقامت پس از تحصیل در آفریقای جنوبی
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
14 حداقل معدل
پیش دانشگاهی مدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
آیلتس 6.0 – 5.5 مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص

 

 

مقطع دکترا در آفریقای جنوبی

شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد
2 سالطول دوره
انگلیسی – سالیانه بین 5000 تا 8000 دلارزبان و هزینه تحصیل در آفریقای جنوبی
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - ژانويه زمان شروع تحصیل در آفریقای جنوبی
6000 تا 7000 دلار سالیانههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
خیر امکان بورس
بله امکان اقامت پس از تحصیل در آفریقای جنوبی
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
15 حداقل معدل
لیسانس مرتبطمدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل/دانشجوی ترم آخرشرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.0-6.5مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص
شرایط تحصیل در مقطع دکترا
حداقل 3 تا 5سالطول دوره
زبان انگلیسی - 6000 تا 8000 دلار سالیانهزبان و هزینه تحصیل در آفریقای جنوبی
دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین رتبه های ممتاز جهانینوع دانشگاه
سپتامبر - ژانويه زمان شروع تحصیل در آفریقای جنوبی
6000 تا 7000 دلار سالیانههزینه زندگی
بلهامکان خوابگاه
بله امکان بورس
بله امکان اقامت پس از تحصیل در آفریقای جنوبی
متناسب به رشته متقاضی متفاوت است دانشگاههای که درخواست در آنها ارائه میشود
16 حداقل معدل
کارشناسی ارشد در رشته مرتبط مدرک تحصیلی مورد نیاز
فارغ التحصیل شرایط مدرک تحصیلی
IELTS 6.5-7.0مدرک زبان مورد نیاز
ندارد توضیحات خاص
1402/01/22

|| مهاجرت تحصیلی در دیگر کشور ها ||

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top